OO Magazine

Written by . Filed under work. Tagged , , , , , , . Bookmark the Permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

In het kader van de ontwikkeling van de Olympische buurt in Amsterdam organiseerde¬†The Beach een evenement ter lancering van een publicatie van¬†tijdschrift ‘O’ om de culturele wortels van dit gebied en de potentie ervan voor ¬†stedelijke ontwikkeling zichtbaar te maken voor de alle betrokken partijen. Who cares? bedacht een aantal fysieke elementen die de verschillende activiteiten in de buurt, die allen onderdeel van de lancering van het tijdschrift waren, met elkaar te verbinden.

Share