waarom

Met de toenemende rol van technologie in de samenleving verandert ook de rol van de ontwerper. Het internet heeft mensen verbonden en verandert dagelijks de manier waarop de samenleving zich vormgeeft. Alles om ons heen is ontworpen, van product tot dienst tot (sociaal) systeem. Deze elementen ontstaan meer en meer dynamische en vanuit collectieve intelligentie, maar ook op een samenwerkende en -creërende manier. In dit proces wordt de rol van ontwerpdenken in toenemende mate herkend als een bindmiddel dat in staat is om alle losse elementen te verenigen richting een eensluidende uitkomst. Door het natuurlijk bewustzijn van de robuustheid van potentiële oplossingen ziet een holistische, systemische benadering er op toe dat alles en iedereen die betrokken dient te zijn ook daadwerkelijk betrokken wordt bij het gezamenlijk vormgeven van een uitkomst. Het ontwerp proces beschikt over handvatten (denken en doen) die hierin kunnen begeleiden, niet (alleen) als een doel, maar als een middel richting een doel. Door interactie van alle belanghebbenden voorziet het er in dat noodzakelijke informatie wordt uitgewisseld. En door inzichten continu te testen ontwikkelt zich een duidelijk beeld van de randvoorwaarden voor een potentieel ontwerp. Met een sterk gevoel van eigenaarschap van het eindresultaat  door alle belanghebbenden als éen van de hoofddoelen van het proces.

Who cares? helpt om denken en doen te verbinden door adequate analyse te combineren met een groot gevoel van doeltreffendheid. Een optimale uitkomst kan alleen bereikt worden in samenwerking (pagina volgt binnenkort).