wat

Who cares? streeft naar de ontwikkeling van wat nodig is (niet altijd hetzelfde als hetgeen gevraagd).
Who cares? gelooft dat ontwerpen een benadering is die goed werkt bij het vinden van oplossingen voor complexe (sociale) (systemische) vraagstukken. Het is een kans voor optimalisering. Visuele communicatie is hierbij essentieel omdat het inzicht geeft in de complexiteit van denken en doen, (visuele) dialoog faciliteert en ruimte biedt aan creativiteit en probleemoplossend vermogen
Who cares? kan voorzien in strategisch proces-denken en tools die nodig zijn om te komen tot een inclusieve dialoog dichtbij mensen die voorziet in (effectieve) (bottom-up) manieren van denken en doen.

Als je geinteresseerd bent in het activeren en optimaliseren van (collectieve) energie en kennis, stuur een mail om samen te verkennen wat deze manier van werken voor je zou kunnen doen.

Als multi-disciplinair bureau ontwerpt Who cares? vaak ook (ruimtelijke) communicatie middelen voor evenementen. Dit zijn belangrijke momenten voor een organisatie om uit te wisselen met een netwerk. Het ontwerp is er op gericht om een sterke dialoog te faciliteren met bezoekers die aanzet tot interactie op basis van de inhoud.  Tools en technieken die helpen bij het modereren van de uitkomst zijn een onmisbaar onderdeel van deze dialoog.
Print, audio-visueel en interactie zoals games of andere toepassingen die bijdragen aan het overbrengen/uitwisselen van de boodschap behoren tot de mogelijkheid om de dialoog te versterken.

Ziehier de projecten die Who cares? doet, of wandel door inspiraties.