Transmedia storytelling

Written by . Filed under wander. Tagged , , , , . Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Recentelijk bezocht ik de conferentie Wireless Stories, New Media in Public Space. Wat me intrigeerde, terwijl ik luisterde naar de sprekers, was dat de benadering van dit nieuwe principe in het gemedieerd vertellen van verhalen enorm veel overeenkomsten heeft met het ontwerpen voor evenementen. Want ook in het ‘transmediaal’ vertellen van verhalen gaat het er om in hoeverre de deelnemer wordt uitgenodigd, en zichzelf toestaat, om ‘in het moment te zijn’. Het gaat om de creativiteit en verbeelding waarmee het verhaal digitaal wordt verteld. De keuze van de meest toegeruste middelen hierin bepaalt de kracht waarmee een en ander gevisualiseerd en in kaart wordt gebracht dusdanig dat het inspireert tot actie.
Ik realiseerde me dat, in een in toenemende mate competitieve en transparanter wordende markt, organisaties in de toekomst veel energie zullen moeten investeren om doelgroepen te betrekken en te activeren bij wat ze doen on- en offline. Dit vergroot eens temeer de uitdaging om een consistente organisatie identiteit op te bouwen en te behouden binnen ieder ingezet medium en op ieder niveau.
Persoonlijk denk ik dat dit enorme mogelijkheden en kansen biedt om op creatief strategische wijze te opereren voor- en te communiceren met een publiek en dat dit een sleutelrol zal vervullen in het ontwikkelen en behouden van onderscheidend vermogen en uiteindelijke succes van organizaties.


Share